Трговински техничар

• Трговински техничар је класичан образовни профил за који годинама постоји велико интересовање и који вас припрема за велики број радних места у трговинским предузећима.

• Трговински техничари обављају послове набавке, продаје, промоције, менаџмента, истраживања тржишта, књиговодствено прате пословање трговинског предузећа, израђују калкулацију набавне и продајне цене, примењују знања из области информационе технологије-обраде текста и коришћења базе података.

• Често путују и посећују постојеће и нове купце и добављаче.

• Они који желе напредовати, настављају школовање на економском и другим факултетима.

BR.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИI разредII разредIII разредIV разред
1Српски језик и књижевност3333
2Страни језик И3333
3Социологија2
4Филозофија2
5Историја22
6Музичка уметност1
7Лииковна култура1
8Физичко васпитање2222
9Математика3322
10Рачунарство и информатика2
11Географија2
12Физика22
13Хемија22
14Биологија22
15Устав и права градјана1
STRUČNI PREDMETII разредII разредIII разредIV разред
16Основи економије2
17Национална економија2
18Основи економике трговине2
19Економика и организација трговинских предузећа2
20Маркетинг2
21Право2
22Рачуноводство1+2v1+2v
23Пословна информатика1+1v
24Познавање робе33
25Психологија2
26Трговинско пословање2+2v1+2v1+2v
27Практична настава6v6v6v
IZBORNI PREDMETII разредII разредIII разредIV разред
28Грађанско васпитање / Веронаука1111
УКУПНО30313131