Општи смер гимназије

• Они који још нису донели одлуку о свом будућем професионалном и стручном опредељењу, а себе виде у широком појасу интелектуалних могућности и сигурни су да желе и више и даље, најбоље је да упишу општи смер гимназије. Значај који се посвећује општем образовању, садржина која се проучава и ширина знања која је обухваћена из свих најзначајнијих наука заступљених у гимназији, не могу се поредити са знањима у било којој другој школи.

• Најједноставније речено, општи смер гимназије вам пружа могућност да по његовом завршетку будете припоремљени за изазове студирања које пружа факултет било којег профила.

• Равномерном заступљеношћу, како природних и друштвених наука, тако и математике и три језика, општи смер гимназије чини ученика оспособљеним за сваки облик студирања и даљег напредовања, уз добру основу стечену општим образовањем које је од велике користи за сваки облик интелектуалне надградње.

BR.ПРЕДМЕТИI разредII разредIII разредIV разред
1Српски језик и књижевност4444
2Први страни језик2243
3Други страни језик2222
4Латински језик22
5Устав и права грађана1
6Социологија2
7Психологија2
8Филозофија22
9Историја2222
10Географија222
11Биологија2222
12Математика4444
13Физика2232
14Хемија2222
15Рачунарство и информатика22(блок)1+1(блок)1+1(блок)
16Музичка култура11
17Ликовна култура11
18Физичко васпитање2222
19Грађанско васпитање / Веронаука1111
УКУПНО31313131