Настава

Календар рада

Распоред часова

Блок настава из рачунарства и информатике:

МЕСЕЦ II-1 III-1 IV-1
Септембар 18. понедељак
Октобар 17. уторак 02. Понедељак 12. четвртак
Новембар 15. Среда 07. Уторак 17. Петак
Децембар 14. Четвртак 06. Среда  18. Понедељак
Јануар 12.петак
Фебруар 19. Понедељак
Март 20. Уторак 08. Четвртак 14. Среда
Април 18. Среда  27. Петак
Мај 17. Четвртак  08. Уторак
Jун 08. Петак

 Блок наставa агенцијског и хотелијерског пословања:

I-2 од 25. децембра до  29. децембра 2017.

од 16. априла     до  20. априла 2018.

од 07. маја          до  11. маја 2018.


Професионална пракса туристичког техничара:

I-2 од 11. јуна  до  15. јуна 2018.


Блок наставa практичнe наставe:

I-3 од 4. јуна  до  15. јуна 2018.


Блок наставa из рачуноводства:

III-2 од 04. јуна  до  08. јуна 2018.
II-2 од 11. јуна  до  15. јуна 2018.


Блок наставa практичнe наставe:

IV-2 од 25. септембра  до 13. октобра 2017.


Блок наставa финансијско рачуноводствене обуке:

IV-3 од 20. новембра до  24. новембра  2017.

од 07. маја          до  11. маја 2018.

од 14. маја          до  18. маја 2018.

Блок настава из куварства:

Септембар
Октобар 11

среда

30

понедељак

Новембар 23

четвртак

Децембар 12

уторак

Јануар 26

петак

Фебруар 26

понедељак

Март 20

уторак

Април 18

среда

Мај 17

четвртак

Jун 08

петак