IV2 Трговински техничар

Одељенски старешина: Пауновић Марија

Ред. бр.Име и презиме
1Божановић (М) Весна
2Вулсановић (Б) Јован
3Драгановић (Ј) Сузана
4Јанковић (Љ) Марија
5Јанковић (Ђ) Наташа
6Крстић (Ј) Клаудија
7Латковић (С) Марија
8Михајловић (М) Маја
9Николић (З) Зорана
10Парлић (С) Анђела
11Паушкић (С) Ивана
12Пичорушевић (М) Анастасиа
13Ристић (Б) Милена
14Ружојевић (З) Анђела
15Савић (Д) Емина
16Стевановић (Д) Моника