Историја школе

Шесдесете године прошлог века биле су преломне у развоју Кладова, варошице на истоку Србије. Тада почиње градња ХЕ „Ђердап“, а самим тим и велики прилив радника у Кладово на изградњу овог објекта са других простора тадашње Југославије. Велики број њих долази са својим породицама и нараста потреба за формирањем средње школе у граду. И заиста, 1962. године, отвара се издвојено одељење гимназије ,,Предраг Костић” из Неготина.

Већ 1966. године издвојено одељење неготинске гимназије прераста у самосталну школу – Гимназију „25. мај“ Кладово.

За протеклих 50 година постојања школа је пролазила кроз низ трансформација приликом реформи образовних система. Прва се десила 1975. године формирањем Образовног центра „25. мај“, да би се десетак година после, 1986. године, одвојила производна занимања формирањем Образовног центра „22. септембар“, а у Образовном центру „25. мај“ остају природно-математичка и друштвено-језичка струка.

Три године касније Образовни центар „25. мај“ мења име и враћа старо, Гимназија „25. мај“, опредељујући се да школује само гимназијске смерове. У складу са политичким дешавањима на почетку деведесетих година, 1991. године, из имена школе брише се име „25. мај“ и школа наредних петнаест година егзистира као Гимназија.

У периоду од 1991. до 2001. године школа је, због опште друштвене кризе, у фази стагнације. Како у смислу радних активности, тако и њене опремљености.

Период од 2001. године, па до данашњих дана је период интензивнијег развоја. Захваљујући сарадњи са локалном самоуправом и пројектима у којима је школа учествовала, опремљеност школе је знатно и видно побољшана, а квалитет обавезних и додатних радних активности подигнут опет на завидан ниво.

Најзначајније сарадње са школама из инострансва су свакако сарадња са румунском гимназијом из Оршаве „Траиан Лалесцу“ и сарадња са са француском школом „Ецоле дес етаблиерс“ из града Роцхе сур Yон у близини Нанта. У оквиру сарадње са румунском гимназијом реализован је пројекат „Дунав – оса комуникације“. Ученици су радили пројекте у оквиру хемије, историје, енглеског и француског језика, математике, српског језика и спорта. Упознавали смо међусобно наше традиције и обилазили историјска места, писали радове на одређене теме, приказивали и излагали своје пројекте и сваки пут научили нешто ново једни од других.

Сарадња са француском школом је остварена преко Француског културног центра из Београда и удружења српско-француског пријатељства „Јелена Анжујска“ из Кладова. Прво су ученици француске школе били наши гости. Били су смештени код наших ученика па су били у прилици да упознају наше обичаје, начин живота и упознају наш град као и његове знаменитости. Наши ученици и професори су узвратили посету и били њихови гости, где су обишли Нант, Ла Роцхел, Париз...

Активности наших ученика су готово сталне у друштвеном и културном животу града. Само последњих година они су били учесници многих пројеката који се остварују и реализују на нивоу града: „Етно-фестивал“ у организацији Америчке фондације за развој, у нашем граду назване „АРК“ (Асоцијација за развој Кладова); пројекат Здравственог центра из Кладова, у оквиру кога је отворено Саветовалиште за младе; пројекат у сарадњи са организацијом „Зајечарска иницијатива“ за заштиту историјског локалитета „Фетислам“...

Због изразито малог наталитета у кладовској општини и опадања броја свршених основаца, Наставничко веће Гимназије доноси одлуку да верификује једно одељење економских техничара, а 2005. године врши и статусну промену уједно мењајући име у Средња школа „Свети Сава“. Пратећи даље захтеве који су стизали првенствено од ученика и родитеља, 2008. године се доноси одлука о увођењу још једног обазовног профила – туристички техничар, а 2012. године два нова образовна профила - финансијски администратор и трговински техничар.

Крајем 2013. године, став Наставничког већа и Школског одбора је био да се за школску 2014/2015. годину предложи упис једног одељења ОШТЕГ СМЕРА гимназије. На тај начин смо „помирили” или, боље речено, премостили јаз између природно-математичког и друштвено-језичког смера, а за два одељења гимназије дефинитивно нема довољан број заинтересовабних ученика у кладовским основним школама.

Равномерном заступљеношћу, како природних и друштвених наука, тако и математике и три језика, општи смер гимназије чини ученика оспособљеним за сваки облик студирања и даљег напредовања, уз добру основу стечену општим образовањем које је од велике користи за сваки облик интелектуалне надградње.

Школа данас има око 250 ученика распоредјених у 12 одељења, који похађају три смера гимназије: природно-математички, друштвено-језички и општи; образовне профиле у подручју рада економија, право и администрација: економски техничар и финансијски администратор и образовни профил у подручју рада трговина, угоститељство и туризам: трговински техничар.

У настави ради 30 професора са адекватним стручним образовањем.

Прошле школске, 2012/2013. године, школа је обележила 50 година постојања.