III1 Општи смер гимназије

Одењенски старешина: Јовановић Александра

Ред. бр.Име и презиме
1Аранђеловић (В) Ана
2Бојанић (З) Ивона
3Бондокић (М) Душан
4Брчеревић (М) Наталија
5Видојевић (В) Данијела
6Гергинић (Г) Ивана
7Грујић (З) Никола
8Ђурђевић (Д) Иван
9Јовановић (Ј) Кристина
10Марков (Д) Невена
11Марковић (В) Никола
12Миковић (Р) Јелена
13Михајловић (И) Уна
14Недељковић (С) Василија
15Недељковић (С) Лазар
16Николић (П) Александра
17Првуловић (Д) Катарина
18Ранђеловић (Б) Кристина
19Савић (Д) Иван
20Стевановић (М) Адријана
21Томић (Б) Марија
22Турановић (Д) Петар
23Челебић (А) Никола