Исправка у називу уџбеника

Исправка у називу уџбеника за предмет Савремена пословна кореспонденција за први разред, образовни профил – царински техничар. Нови назив уџбеника је: Канцеларијско пословање и кореспонденција, уџбеник за први разред економске школе, аутори: Весна Ратков и Анита Младеновић, издавач: „Data Status“.

Поправни испит

Распоред припремне наставе за поправни испит из математике можете погледати овде Писмени испит из математике је 27.08.2018. год. усмени испит је 29.08.2018. год. Обавештења о терминима полагања можете видети на улазним вратима школе